fbpx

חמישה חוקי ברזל לחופשה ארוכה

הילדים בחופש – דה דה דה דאםםם חמישה חוקי ברזל לחופשה ארוכה. 5. תבחרו את המלחמות שלכם – שימו לב כמה פעמים אמרתם "לא" ומה הסיבה האמיתית. לפעמים שווה התבונן ולחשוב למה לא בעצם? חג שמח וכשר