fbpx

תוצאות הגיוניות vs עונשים

אין פארקאין טלויזיהאין גלידהבמילים אחרות, אין כיף(!)וכל מה שכיף לך , אני אקח לך אם לא תתנהג לפני חוקי החברה והחוקים שלנו. מה קורה לקשר בין הורה לילד במצבים כאלה ? מעיניי הילד:"קולי לא נשמע, אף אחד לא שואל אותי למה אני לא רוצה לעשות את הדברים כפי שנאמרו.""האם אוהבים אותי כשמביאים לי עונש?""אני צריך […]

לומדים להתמודד עם תסכול

שכלול היכולות של ילדנו היא חלק בלתי נפרד מהדרךילד שיודע להזיז את רגליו לאו דווקא יודע לרקוד סטפסלכן יצטרך לתרגל, להתאמן ולרכוש ניסיון. לפני שכלול היכולות , או התאמות נתנסה ב:דחיית סיפוקיםהכלת תסכוליםאיפוקוהתחשבות בזולת כדי לצלוח תירגול של הדבר אני חייב לדעת להכיל תסכול .לפתח קול פנימי .לדעת שאני עושה דרך ואני מתרכז כרגע בדרך […]